Hvordan håndterer vi stress,

krevende parforhold, sviktende helse

eller andre store forandringer i livet?

Kurs i praktisk mental trening, håp og indre motivasjon.

I tillegg til undervisningen på spesialisthelsetjenesten CoperioSenteret, der jeg i et tverrfaglig miljø jobber som konsulent sammen  fysioterapeuter og psykologer, tilbyr jeg via privatpraksisen min flere ulike kurs.

For privatpersoner

holder jeg spesialiserte tredagerskurs med fordypning i metoden The Lightning Process. Dette består av i alt

- 3 deler

- på tilsammen ca. 20 timer

For næringsliv og ledelse

har jeg spesialisering fra London som Business coach, og tilbyr todagerskurs innen Peak Performance P4. Dette er et

- todagerskurs,

- på tilsammen ca. 10 timer

De er begge lisens - og patentbeskyttede treningsprogram, med strenge krav og restriksjoner for hvem som hvert år godkjennes som instruktører.

 

I tillegg holder jeg også mindre, skreddersydde kurs basert på stressfysiologi og NLP. (Varighet 2 - 3 timer). Se: Mestring, Hele mennesker og Bevegelse

Mitt navn er Ann Schifte - Kursholder, konsulent, mental trener

og veileder.

Jeg holder også korter mestrings- og inspirasjonskurs, der jeg bygger på egne erfaringer kombinert med viten om kommunikasjon, kroppsspråk, mental trening, kosthold etc. På en folkelig og jordnær måte ønsker jeg å bruke min formidlingsevne til å bringe letthet, humor og glede inn i situasjonen. Foruten å lære bort disse teknikkene, og skape en teoretisk forståelse for hvordan og hvorfor de virker, er det viktig for meg å skape erfaring om hvordan dette brukes i praksis.

 

Disse skreddersys til alt fra bedrifter og helseinstitusjoner til skoler og idrettsliv, og passer til både små og store forsamlinger. Fellesnevneren er at de alle inneholder elementer innen stressmestring, indre motivasjon, selvfølelse, bevegelsestrening, og styrkning av livskvalitet.

Kursene tar utgangspunkt i endring av kommunikasjonen mellom hjerne og kropp, som foregår over 3 nevrologiske nivåer:

- Indre dialog

(tanker, perspektiv, minner, forventninger, hva man sier til seg selv)  

- Kroppsspråk

(bevegelsesmønstre, kroppsholdning, selvpresentasjon, positur, mimikk)

- Ytre dialog

(språket; ord skaper virkelighet) 

Dette knyttes opp mot fight - flight - responsen om hvordan sinnet skaper fysiske reaksjoner i kroppen vår, og hvordan vi selv kan påvirke dette gjennom kunnskap om nevroplastisitet.

 

 

 

Målet med kurset et å skape en bevissthet rundt dette hos deltakerne, slik at de kan erfare hvordan de selv kan snu negative tanke - og adferdsmønstre til positive, - og hvordan det kan gi bedre livskvalitet og selvledelse. Noe som i sin tur bidrar til håp, motivasjon og inspirasjon også i andre situasjoner og prosesser.

Altså en bruksanvisning for hode og kropp:

Hvordan skape varig endring?

De viktigste redskapene vi har, er de vi er født med. Mens det i dag følger bruksanvisning med selv de enkleste verktøy du kjøper, kommer livet, og hvordan du best kan bruke hjernen og kroppen for at de skal spille på lag med oss, dessverre uten noen form for manual. Dette samspillet mellom sinn og kropp kan vi heldigvis selv trene opp gjennom:

 

- Forandring av stress - og tankemønster.

- Kroppsspråk og bevegelsestrening.

- Indre motivasjon.

 

Som all annen trening er også dette ferskvare, og ønsket og valget om å ta ansvaret for at forandringene vedvarer, skal komme innenfra. Fra deg.

 

Min bakgrunn har gitt meg en unik kompetanse der jeg kan sette sammen kunnskapen om betydningen av både mental trening, bevegelse og ernæring på en helt ny måte. De er alle viktige hver for seg, men til sammen utgjør de så mye mer enn bare summen av enkeltdelene.

 

Mens det hos noen kan handle mest om å bli klar over egen innflytelsesevne og ressurser, føler kanskje andre at de allerede er bevisst på og vet nok om problemene sine, uten å ha funnet nøkkelen til hva de kan gjøre med dem. Kursene kan også etter ønske knyttes opp mot konkrete ting som jobbsøking, selvpresentasjon, eksamenspress, tilbake til arbeid, salg og service, idrettsprestasjon etc.

"It's only when we achieve the impossible that we realize we were misinformed"

- Phil Parker

Kurs og Priser

VIDEOPRESENTASJON AV GRUNNKURSET I NLP

Kurset trener deg opp i  å oppdage: hvor i livet / helsen / kroppen din er du

kommet ut av balanse, og hva er den beste løsningen for deg?


- I prisen inngår innledende samtale

 

- 3 dagers kurs med kurshefte og audiobok

 

- En av Phil Parkers egne fordypningsbøker i papirutgave til oppfrisking / repetisjon / fordypning

 

- 3 timer oppfølging via skype / telefon

 

PAKKEPRIS: 16 000,-

- (Består av 20 timer)

 

- Personlig oppfølging / coaching kan ved behov avtales utover kurspakken.

PRIS: 750,- pr. time.

The Lightning Process

Lær redskapene som gjør det lettere å yte sitt beste og oppnå topprestasjoner

innen såvell næringsliv, ledelse, idrett og arbeidsliv.


- Dette inkluderer evt. coaching

 

- Vurdering og veiledning i forkant

 

- To påfølgende halvdags treninger

 

- Kursmateriell og audioprogram

 

- Oppfølgingssamtaler

 

PRIS: 10 000,- pr. deltaker

(Kursavgiften for å delta på P4 treningen er hos meg 10.000,- pr. deltaker.

En til en seminarer er mulig til en pris av kr.15.000)

 

- Ekstra oppfølgingstimer og coaching er om ønsket mulig

 

PRIS: ekstra kosnad på 450,- pr. time (halv pris) for tidligere kursdeltagere

Peak Performance (P4)

Opptrening og avspenning til musikk. I tillegg til kondisjonstrening, er dette trening for;


- Bedre kroppsbevissthet

 

- Økt bevissthet på egne bevegelsesmønstre

 

- Økt bevegelighet

 

- Økt styrke

 

- Økt aktivering av kjernemuskulatur

 

- Økt balanse

 

- Varighet 1 time over 10 uker

 

- 6 - 20 deltagere.

 

PRIS: 1300,- pr. stk

Bevegelse

LAST NED SØKNADSSKJEMA

(The Lightning Process)

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

KURSPÅMELDING FOR ANDRE KURS

Send mail til mail@schifte.no eller ring +47 98062029

Lightning Process instruktør, kursholder, konsulent, mental trener og veileder - Ann Schifte

 

Tilhører utøverorganisasjon NFLP.

Reg. Homøopraktiker i NLH.

Email: annschifte@yahoo.no| Telf: +47 980 62 029 | Org. nr: 981739132

Designet av: The Conversion Artists