Kursinnhold og priser

 

"Mind your own mind

- lær deg å ta styringen i eget liv"

 

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

Kursoversikt

 

Hvordan håndterer vi stress, krevende relasjoner, sviktende helse eller andre store forandringer i livet?

 

Vi er alltid i en eller annen sinnstilstand, og den er ikke alltid den beste sinnstilstanden egnet for situasjonen vi befinner oss i. At vi aktivt kan forandre på dette selv, og hvordan vi gjør det, er de færreste klar over.

 

- I parforhold er vi ofte i en tilstand av opprørthet når vi forsøker å løse konflikter

- Før jobbintervju er vi ofte i en tilstand av nervøsitet

- I forhold til trening, slanking eller eksamensforberedelser er i ofte i en stemning av motløshet

- I en bilkø er vi ofte irritert

- Mest av alt er vi i livet generelt ofte i et modus av stress eller nedsatt tilstedeværelse

 

På kursene lærer vi hvordan vi blir klar over hva slags sinnstilstand vi er i, og i å ta stiling til om den er den best egnede til å oppnå det vi ønsker. Det gis det opplæring i prinsippene bak hvordan hjernen og kroppen kommuniserer med hverandre når de skaper disse forskjellige stemningene, og dette fører til at vi blir klar over hvordan vi selv kan påvirke dette samarbeidet mellom dem og lettere komme i kontakt med de ressursene i oss vi egentlig trenger i slike situasjoner.

Det undervises i enkle teknikker i hvordan vi ved hjelp av mental trening og kroppsbevissthet kan skifte til en sinnstilstand mer egnet i forhold til den situasjonen du står i. Den vil avgjøre hvordan du takler den, reagerer og handler.Det gjelder å til en hver til søke å finne den sinnstilstanden som kan øke energinivået og livskvaliteten din uavhengig av omgivelsene, slik at du kan ha det best mulig og yte det du egentlig er god for under alle omstendigheter. Hvor mye tror du egentlig sinnstilstanden kan påvirke helsetilstanden din?

 

Vi har alle kvaliteter i oss som f.eks. motivasjon, inspirasjon, indre ro, glede, selvfølelse og viljestyrke - selv om de til tider kan oppleves som svært vanskelig å komme i kontakt med.

Dette kan vi trene oss opp til, og også øve oss på hvordan vi kobler dem opp mot de situasjonene der vi trenger dem mest. Vi har kanskje god selvtillit når det gjelder matlaging eller bilkjøring, men greier ikke å få tak i den samme evnen når vi skal holde tale foran en stor forsamling. Med enkle grep kan vi få bedre innsikt i hvordan disse mekanismene henger sammen, og lære oss hvordan vi selv kan bli sjefen i eget liv.

 

Jeg har siden 1993 drevet egen praksis, og fra 2011 også jobbet som konsulent på Dagrehabiliteringen ved spesialhelsetjenesten CoperioSenteret i Trondheim og på Levanger. Der deler jeg min historie og de unike erfaringene jeg siden 1993 har gjort meg ved å gå fra å være naturterapeut til å bli invalidisert, - og tilbake til å kunne veilede andre igjen med en etterutdannelse i London til Master Practitioner i NLP og Coaching.

 

Kursene egner seg for alle som vil lære mer om hvordan vi kan flytte energien vi bruker på stress over til områder som livskraft og løsningsorientering, og for de som føler at de står fast på et eller annet område i livet der de trenger mer innsikt i hvordan de selv kan ta aktivt del i å komme seg videre.

 

Kursene skreddersys også til bedrifter og næringsliv, skoler, institusjoner, idrettsforeninger og privatpersoner.

Der kombineres erfaring innenfor fag som kosthold, bevegelsestrening og avspenning til kurs der jeg i tillegg til stressmestring også belyser viktigheten av at vi er hele mennesker som også trenger mosjon og riktige næringsstoffer.

Jeg har i London også utdannet meg til Lightning Process Instruktør, og holder tredagers intensivkurs i den helt spesielle metoden utviklet av Phil Parker (se egne sider), og til Business Coach: trener og veileder i Peak Performance innen næringsliv, ledelse og idrett ("P4" - se egne sider).

 

Praktisk informasjon og priser.

 

Kursene egner seg like godt i både små grupper som større forsamlinger. De mentale teknikkene undervisningen også innbefatter er ment å skulle brukes av den enkelte deltaker også i ettertid, slik at de selv kan skape nye tankesett og reaksjonsmønstre. Metodene det undervises i kan også overføres til andre situasjoner og senere utfordringer. Dette er verktøy man kan ha nytte av også videre i livet.

 

 

Priser:

 

"Mestring".

Kurs i mental trening og kroppsspråk, stressfrigjøring, indre ro og motivasjon.

- Vi har større innflytelse over hjernen og kroppen vår enn vi kanskje har vært klar over.

- Hver tanke, ord og handling setter oss i en av to sinnstilstander. Disse avgjør om vi havner i beredskap, noe som krever energi - eller i balanse og restitusjon, noe som frigjør vår kraft og energi.

- Vi kan med enkle metoder: a) bevisstgjøre oss når vi har hengt oss opp i en tilstand som hindrer oss i å komme videre, b) skifte til en mer egnet sinnstilstand til å oppnå mer av det vi egentlig vil.

Varighet 2 timer inkl. pause. Pris kr.4500. Se også egne sider.

 

"Hele mennesker".

Vi er summen av hva vi tenker, hva vi spiser og hvordan vi fysisk beveger oss. Kurs i bevisstgjøring og håndtering av stress rundt våre tre viktigste basisbehov. Varighet 3 timer inkl. pause. Pris kr. 5500.

 

"Bevegelsestrening".

Opptrening og avspenning til musikk. Se egen side.

Varighet 1 time over 10 uker. 6 - 20 deltagere, pris kr. 1300 pr. stk.

 

"The Lightning Process"

I prisen inngår innledende samtale, 3 dagers kurs med kurshefte og audiobok, en av Phil Parkers egne fordypningsbøker i papirutgave til oppfrisking / repetisjon / fordypning, samt 3 timer oppfølging via skype / telefon. Pakkepris kr. 16 000.

Personlig oppfølging / coaching kan ved behov avtales utover kurspakken, med egen pris for kursdeltagerne på kr. 450 pr. time (halv pris). For beskrivelse og kursdatoer, se også egne sider.

 

"Peak Performance - P4"

Lær redskapene som gjør det lettere å yte sitt beste og oppnå topp - prestasjoner innen såvell næringsliv, ledelse, idrett og arbeidsliv. Kursavgiften for å delta på P4 treningen er hos meg kr. 10.000 per deltaker. En til en seminarer er mulig til en pris av kr.15.000. Dette inkluderer evt. coaching, vurdering og veiledning i forkant, to påfølgende halvdags treninger, kursmateriell, audioprogram og to oppfølgings - samtaler.

Ekstra oppfølgingstimer og coaching er om ønsket mulig for ekstra kostnad på kr. 450 pr. time (halv pris) for tidligere kursdeltagere. Se også egne sider.