Peak Performance

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

P4 - Phil Parker Peak Performance

 

P4 er ulikt noe kurs eller treningsprogram du har deltatt på tidligere. Det er en unik tilnærming til hvordan du kan lære deg å påvirke både jobben og privatlivet ditt til det beste.

 

P4 handler om å utvinne essensen av din suksess.

Ved å benytte den seneste utviklingen innenfor mental trening, får du et unikt sett med verktøy og metoder for å få suksessen til å vokse og spre seg gjennom organisasjonen. Det innebærer også en mulighet til å ta en statusoppdatering, og beslutte hvor du ønsker å gjøre forandringer og hva du trenger å jobbe videre med.

 

Hva treningen omhandler:

- Utforsker hvor og hvorfor du ikke oppnår toppresultater på visse områder

- Forskjellen på topputøvere og de som presterer middels

- Nevroplastisitet (hvordan hjernen lærer), og hvordan du bruker den til din fordel

- Å utfordre og forandre overbevisninger som reduserer prestasjonene

- P4 redskaper til å skape varige forandringer

 

Fordeler; individuelle redskaper til:

- Eksepsjonell selvledelse i vanskelige situasjoner

- Bedre arbeidsrelasjoner

- Å få kontakt med motivasjon og topp prestasjonsevne etter egen vilje

- Å øke selvtilliten

- Å øke energien sin

 

Fordeler; til bedriften inkluderer:

- De ansatte vil kunne bruke effektiv selvledelse konsekvent

- Større produktivitet

- Økt livskvalitet og velvære

- Kreativitet og bidrag fra de ansatte

- Sterkere fokus og prinsippfasthet

- Forbedrede evner

- Forsterket lederskap og / eller gruppedynamikk og praksis

 

Utbrenthet.

En trussel for mange yrkesprofesjonelle er utbrenthet på grunn av presset de jobber og lever under.

På P4 utforsker vi hvordan kroppens naturlige reaksjon på stress, også kjent som flight or fight responsen, kan ha stor effekt også på dine prestasjoner, og hvordan du kan håndtere dette.

 

Vårt unike P4 verktøy vil gi deg et konkurransefortrinn - men for å mestre verktøyene trenger du å trene. Derfor trenger du helt fra starten av å være klar på om du er forberedt og villig til å gi metoden den tid og arbeid som behøves for at du skal få de resultatene du ønsker.

 

Vår erfaring tilsier at den beste måten å forberede deg på er å lese gjennom websiden www.p4training.com, samt å diskutere dine ønsker med en fra vårt team.

I denne samtalen vil de presentere seg selv, diskutere din søknad og svare på de spørsmål du evt. måtte ha. Gjennom denne samtalen vil vi vurdere om dette treningsprogrammet er rett for deg på nåværende tidspunkt, og gi deg den coaching du evt. trenger for å bli klar for kurset.

 

 

Kurset holdes som regel i små grupper, og varer over to påfølgende halvdagssamlinger.

 

Kurset består foruten selve P4 treningen med en trener fra Phil Parkers Team i Norge av: Vurdering og veiledning i forkant. To påfølgende halvdags treninger. Kursmateriell, CD / audioprogram og to oppfølgings - samtaler. Ekstra oppfølgingstimer og coaching er mulig for ekstra kostnad dersom ønsket. Betalingen er påkrevd før du går i gang med kurset.

 

Dersom du blir sponset, bekrefter vi din påmelding og plass på treningen med ditt firma.

Vennligst merk: dette er den eneste informasjonen som vil bli delt med ditt firma uten ekstra skriftlig samtykke.

 

Betalingsvilkår.

Kursavgiften avhenger bla. av lokalisering og antall deltagere, og avklares med den enkelte instruktør (mine satser finner du under "Kursinnhold og priser". Innbetalt avgift kan den ikke refunderes hvis avbestilling skjer senere enn en uke før kursstart. Det er en liten treningsgruppe med begrensede plasser; hvis du tas opp til kurset, for så å avbestille, vil ingen andre kunne fylle den plassen når kurset starter. Hvis du avbestiller på kort varsel og vi allikevel kan gi plassen din til noen andre vil kursavgiften din tilbakebetales.

Vi forbeholder oss retten til å avbryte treningen din dersom vi føler at din videre deltakelse vil være uheldig enten for deg eller andre deltakere på kurset. Kursavgiften vil ikke bli tilbakebetalt under slike forhold.

 

Avlysning av seminarer.

Av og til vil uforutsette forhold gjøre det nødvendig for meg å avlyse et kurs, og dermed forbeholder vi oss retten til å avlyse seminarer hvis det er nødvendig. Under slike forhold vil du få varsel så lang tid i forveien som mulig, og du vil enten få tilbakebetalt hele seminaravgiften, eller hvis du ber om det, kan treningen bli flyttet til en alternativ dato. Hverken instruktøren eller the Phil Parker Group kan holdes ansvarlig for noe tap utover refusjon av seminaravgiften ved avlysning av seminarer som beskrevet i avsnittet foran.

 

Eiendomsrettigheter.

Alle dokumenter som du mottar som en del av treningen, er Phil Parkers åndsverk og kan ikke reproduseres, selges eller distribueres på noen måte.

Merknad om opphavsrett: formålet med P4 er å bruke den til å løse ditt/dine personlige problem(er). Deltakelse på dette kurset gir deg ikke på noen måte rett til å reprodusere eller trene andre i disse teknikkene eller materialet (inkludert grafiske bilder, tekst, lyd eller visuell presentasjon) som blir demonstrert eller gitt.

 

Datavernpolicy Phil Parker Training Ltd.

Medlemmer av P4 teamet er registrert hos Datatilsynet, og all informasjon oppbevares i samsvar med datavernloven.

 

Før kurset.

 

For å få maksimalt utbytte av treningen, anbefaler vi at du forbereder deg ved å reflektere på spørsmålene under. Dette vil også gi din instruktør enda bedre forkunskap og mulighet til å skreddersy undervisningen nettopp til deg.

 

Tenk igjennom følgende utsagn, og send en mail eller papirutgave med svarene til meg:

 

Taushetsplik;t P4 er et treningsprogram og det er ingen som krever at du skal dele personlig informasjon med resten av gruppen, men noen velger å gjøre det. Godtar du at du har taushetsplikt angående informasjon som andre i gruppen deler i løpet av treningen? Ja [ ] Nei [ ]

 

 

Suksess - profil:

Hva håper du å oppnå ved å ta dette kurset?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Hvilke spesifikke mål ønsker du å arbeide med gjennom treningen?

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

Praktisk informasjon:

 

Navn: ______________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________

Postnummer og sted: _____________________ Land: _______________________

Tlf. priv: _____________________ Mobil: _________________________________

E-postadresse: _______________________________________________________

Mann/Kvinne: ___________________ Fødselsdato: _________________________

Yrke/Tidligere yrke: ___________________________________________________

 

Hvis det er arbeidsgiver som betaler kurset og treningen så vær vennlig og fyll ut

følgende detaljer:

Firmanavn: __________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________

Postnummer og sted: _____________________ Land: _______________________

Kontaktperson: _______________________________________________________

Tlf. priv: ____________________ E-postadresse: ____________________________

 

Treningsavtale.

Du skal kun søke dersom du godtar vilkårene og følgende utsagn:

“Jeg forstår at P4 er et treningsprogram og at bare det å delta ikke garanterer meg

resultater. Jeg er inneforstått med behovet for å være fullt til stede og engasjere

meg i seminaret, og fortsette å søke å bruke verktøyet i etterkant. Jeg er klar, og

bestemt på å gjøre dette”.