Kursinnhold og Priser

Hvordan håndterer vi stress, krevende parforhold, sviktende helse eller andre store forandringer i livet?

Håp, motivasjon og praktisk mental trening:

Jeg holder inspirasjonskurs der jeg bygger på egne erfaringer kombinert med viten om kommunikasjon, kroppsspråk, mental trening, kosthold etc. På en jordnær måte ønsker jeg å bruke min formidlingsevne til å bringe letthet, humor og glede inn i situasjonen.

 

Kursene tar utgangspunkt i kommunikasjon på 3 nivåer:

 

- Indre dialog (tanker, minner, forventninger, hva man sier til seg selv)

 

- Ytre dialog (språket; ord skaper virkelighet)

 

- Kroppsspråk (bevegelsesmønstre, kroppsholdning, selvpresentasjon, positur, mimikk)

 

Dette knyttes opp mot fight - flight - responsen, og hvordan sinnet skaper fysiske reaksjoner i kroppen vår.

 

Målet med kurset et å skape en bevissthet rundt dette hos deltakerne, og se hvordan vi selv kan snu negative tanke - og adferdsmønstre til positive, - slik at det kan gi oss bedre livskvalitet. Noe som i sin tur gir håp, motivasjon og inspirasjon i andre prosesser. En bruksanvisning for hjerne og kropp!

 

Kurset knyttes om ønskelig opp mot konkrete ting som jobbsøking, selvpresentasjon, eksamenspress, tilbake til arbeid, salg og service, idrettsprestasjon etc.

 

 

Datoer og varighet etter avtale.

 

The Lightning Process - Mandag 12, tirsdag 13 og onsdag 14 mars. Cirkatider: kl.10 - 15

 

Andre kurs - Etter avtale

Vi er alltid i en eller annen sinnstilstand, og den er ikke alltid den beste sinnstilstanden egnet for situasjonen vi befinner oss i. At vi aktivt kan forandre på dette selv, og hvordan vi gjør det, er de færreste klar over.

- I parforhold er vi ofte i en tilstand av opprørthet når vi forsøker å løse konflikter

 

- Før jobbintervju er vi ofte i en tilstand av nervøsitet

 

- I forhold til trening, slanking eller eksamensforberedelser er i ofte i en stemning av motløshet

 

- I en bilkø er vi ofte irritert

 

- Mest av alt er vi i livet generelt ofte i et modus av stress eller nedsatt tilstedeværelse

På kursene lærer vi hvordan vi blir klar over hva slags sinnstilstand vi er i, og i å ta stiling til om den er den best egnede til å oppnå det vi ønsker. Det gis det opplæring i prinsippene bak hvordan hjernen og kroppen kommuniserer med hverandre når de skaper disse forskjellige stemningene, og dette fører til at vi blir klar over hvordan vi selv kan påvirke dette samarbeidet mellom dem og lettere komme i kontakt med de ressursene i oss vi egentlig trenger i slike situasjoner.

 

Det undervises i enkle teknikker i hvordan vi ved hjelp av mental trening og kroppsbevissthet kan skifte til en sinnstilstand mer egnet i forhold til den situasjonen du står i. Den vil avgjøre hvordan du takler den, reagerer og handler.Det gjelder å til en hver til søke å finne den sinnstilstanden som kan øke energinivået og livskvaliteten din uavhengig av omgivelsene, slik at du kan ha det best mulig og yte det du egentlig er god for under alle omstendigheter. Hvor mye tror du egentlig sinnstilstanden kan påvirke helsetilstanden din?

Vi har alle kvaliteter i oss som f.eks. motivasjon, inspirasjon, indre ro, glede, selvfølelse og viljestyrke - selv om de til tider kan oppleves som svært vanskelig å komme i kontakt med. Dette kan vi trene oss opp til, og også øve oss på hvordan vi kobler dem opp mot de situasjonene der vi trenger dem mest. Vi har kanskje god selvtillit når det gjelder matlaging eller bilkjøring, men greier ikke å få tak i den samme evnen når vi skal holde tale foran en stor forsamling. Med enkle grep kan vi få bedre innsikt i hvordan disse mekanismene henger sammen, og lære oss hvordan vi selv kan bli sjefen i eget liv.

 

Jeg har siden 1993 drevet egen praksis, og fra 2011 også jobbet som konsulent på Dagrehabiliteringen ved spesialhelsetjenesten CoperioSenteret i Trondheim og på Levanger. Der deler jeg min historie og de unike erfaringene jeg siden 1993 har gjort meg ved å gå fra å være naturterapeut til å bli invalidisert, - og tilbake til å kunne veilede andre igjen med en etterutdannelse i London til Master Practitioner i NLP og Coaching.

Kursene egner seg for alle som vil lære mer om hvordan vi kan flytte energien vi bruker på stress over til områder som livskraft og løsningsorientering, og for de som føler at de står fast på et eller annet område i livet der de trenger mer innsikt i hvordan de selv kan ta aktivt del i å komme seg videre.

 

Kursene egner seg like godt i både små grupper som større forsamlinger. De mentale teknikkene undervisningen også innbefatter er ment å skulle brukes av den enkelte deltaker også i ettertid, slik at de selv kan skape nye tankesett og reaksjonsmønstre. Metodene det undervises i kan også overføres til andre situasjoner og senere utfordringer. Dette er verktøy man kan ha nytte av også videre i livet.

Kursene skreddersys også til bedrifter og næringsliv, skoler, institusjoner, idrettsforeninger og privatpersoner.

 

Der kombineres erfaring innenfor fag som kosthold, bevegelsestrening og avspenning til kurs der jeg i tillegg til stressmestring også belyser viktigheten av at vi er hele mennesker som også trenger mosjon og riktige næringsstoffer.

 

Jeg har i London også utdannet meg til Lightning Process Instruktør, og holder tredagers intensivkurs i den helt spesielle metoden utviklet av Phil Parker (se egne sider), og til Business Coach: trener og veileder i Peak Performance innen næringsliv, ledelse og idrett ("P4" - se egne sider).

"Mind your own mind - lær deg å ta

styringen i eget liv"

- Phil Parker

Kurs og Priser

VIDEOPRESENTASJON AV GRUNNKURSET I NLP

Kurset trener deg opp i  å oppdage: hvor i livet / helsen / kroppen din er du

kommet ut av balanse, og hva er den beste løsningen for deg?


- I prisen inngår innledende samtale

 

- 3 dagers kurs med kurshefte og audiobok

 

- En av Phil Parkers egne fordypningsbøker i papirutgave til oppfrisking / repetisjon / fordypning

 

- 3 timer oppfølging via skype / telefon

 

PAKKEPRIS: 16 000,-

- (Består av 20 timer)

 

- Personlig oppfølging / coaching kan ved behov avtales utover kurspakken, med egen pris for kursdeltagerne

 

PRIS: 450,- pr. time (halv pris)

The Lightning Process

Lær redskapene som gjør det lettere å yte sitt beste og oppnå topprestasjoner

innen såvell næringsliv, ledelse, idrett og arbeidsliv.


- Dette inkluderer evt. coaching

 

- Vurdering og veiledning i forkant

 

- To påfølgende halvdags treninger

 

- Kursmateriell og audioprogram

 

- Oppfølgingssamtaler

 

PRIS: 10 000,- pr. deltaker

(Kursavgiften for å delta på P4 treningen er hos meg 10.000,- pr. deltaker.

En til en seminarer er mulig til en pris av kr.15.000)

 

- Ekstra oppfølgingstimer og coaching er om ønsket mulig

 

PRIS: ekstra kosnad på 450,- pr. time (halv pris) for tidligere kursdeltagere

Peak Performance (P4)

Opptrening og avspenning til musikk. I tillegg til kondisjonstrening, er dette trening for;


- Bedre kroppsbevissthet

 

- Økt bevissthet på egne bevegelsesmønstre

 

- Økt bevegelighet

 

- Økt styrke

 

- Økt aktivering av kjernemuskulatur

 

- Økt balanse

 

- Varighet 1 time over 10 uker

 

- 6 - 20 deltagere.

 

PRIS: 1300,- pr. stk

Bevegelse

LAST NED SØKNADSSKJEMA

(The Lightning Process)

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

KURSPÅMELDING FOR ANDRE KURS

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 

Har du spørsmål, ta kontakt på

tlf +47 980 62 029

Lightning Process instruktør, kursholder, konsulent, mental trener og veileder - Ann Osmundsen

 

Tilhører utøverorganisasjon NFLP.

Reg. Homøopraktiker i NLH.

Email: annschifte@yahoo.no| Telf: +47 980 62 029 | Org. nr: 981739132

Designet av: The Conversion Artists