Bakgrunn

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

 

"The brain has the ability to grow and develop in response to how it is used"

 

- Phil Parker

Lightning strikes in Trondheim

Bakgrunn.

 

I tillegg til mekanismene i kroppens stress / beredskapsrespons, er LP også basert på en rekke andre varierte ideer, filosofier og kunnskap fra relaterte fagfelt. Blant disse er:

 

Osteopati: Phil Parker arbeidet selv som osteopat i mange år, og har tatt med seg lærdom om sammenhengene mellom muskler, ledd og mentale faktorer derifra. Osteopatiens grunntanke ligger også bak; kroppens naturlige tilstand er sunnhet og glede, så hvis dette ikke er tilfelle, må noe stå i veien for dens naturlige helbredelsesevne. Når dette identifiseres og stoppes, vil kroppen igjen gå tilbake til sin grunntilstand av helse og vitalitet, helt av seg selv.

 

NLP er en avløper fra psykoterapi og hypnoterapi. Det er et system for å finne ut i detalj hvordan noen oppnår noe, ved hjelp av modelleringsprosessen. Det benyttes så vel i studiet av eksellense innen idrett, rettskrivning og lignende, som i studier av hvorfor ting går galt innenfor både helse og konkrete prestasjoner. Målet er å kartlegge strukturen som ligger bak. Der stilles interessante spørsmål som ligger tett opptil positiv psykologi, av typen: "Hvordan kom de over den fæle opplevelsen? Hvordan fikk de et slikt nivå av glede i livet sitt? Hvordan tenker folk med flott helse?" Prosessen er fullstendig når man har nok detaljer til å kunne lære noen andre å oppnå det samme. Eller lære dem hvordan de IKKE reproduserer det samme, hvis resultatet av fremgangsmåten deres ikke fører frem til det de ønsker å oppnå.

 

Nevro Lingvistisk Programmering benytter hjernens evne til å lage nye nervebaner ved trening, repetisjon og øvelse. Spesifikt gjøres dette gjennom kommunikasjons - og språkmønstre: indre dialog, ytre dialog og kroppsspråk. Den nevrologiske delen representerer først og fremst våre fem sanser. Det dreier seg om hvordan vi handler, reagerer og danner oss meninger på bakgrunn av sansene. Dette gjøres stort sett ubevisst og automatisk. Den lingvistiske delen ordner tanker, adferd og kommunikasjon med andre gjennom tale og kroppsspråk. Programmeringsdelen består i at vi kan organisere ideer og handlinger for å produsere resultater. Basert på erfaringer og tidligere opplevelser, har vi et tillært reaksjonsmønster. Dette henger sammen med tanker, tale og kropp, og utløses automatisk.

Tidligere opplevelser og erfaringer har lært oss en spesiell måte å reagere på - en programmering som utløses enten vi vet det eller ikke. Denne kan endres, ved avlæring og ny innlæring, for å oppnå mer ønskede og hensiktsmessige reaksjonsmønstre.

 

NLP bygger på en metode utviklet av Dr. Richard Bandler og John Grinder på 1970 - tallet. Den tar utgangspunkt i at alle mennesker er enestående individer med mye større potensiale enn vi utnytter. At vi alle har de ressursene vi trenger i oss, for å nå våre mål. Bandler og Grinder utviklet en verktøykasse med løsningsorienterte strategier som vi i dag kan bruke til å hjelpe oss å oppnå de endringer og mål vi ønsker i livet. De utviklet praktiske prosesser og metoder for å skape endring, ved å TA I BRUK de ressursene som vi allerede har i oss.

 

Lifecoaching er en tilnærming som hjelper andre å få mest mulig ut av seg selv, og til å oppnå sine egentlige evner, potensialer og resultater. Metoden består i å hjelpe andre i å oppdage hvilke spørsmål de må stille seg selv, for å avdekke ressursene, svarene og løsningene i seg.

 

Hypnoterapi har bidratt med kunnskap om hvordan man selv kan sette seg selv i en bedre egnet sinnstilstand. Ved hjelp av "selv-hypnose" kan man bli i bedre i stand til å velge å skifte sinnsstemning, og oppnå bedre avspenning og energi.

 

Phil Parker sin egen forskning hadde utgangspunkt i studien av topprestasjoner, suksess og genialitet. Hvordan kan man konsekvent produsere det samme resultatet om og om igjen, også på oppfordring? Dette er ting som er blitt automatiske, og dermed ubevisste, slik at den som gjør det ikke nødvendigvis kan lære det bort til andre. Ved å studere de som lyktes i dette, kunne han sammenligne med dem som ikke gjorde det, og merke seg detaljene og forskjellene i hva de konsekvent gjorde i måten de tilnærmet seg livet på, måten de opererte på og tenkte på. Dette ga to ulike oppskrifter med totalt forskjellig utkomme. Når mønstrene var identifisert, kunne de også læres bort til andre ved hjelp av LP. Dette ble en helt annen tilnærmingsmetode, og et annet redskap kan gi et helt annet resultat (som når man etter å ha slått inn en spiker med et skrujern, bytter til en hammer - begge er gode verktøy, hvert til sitt bruk). Automatikk og genialitet kan også gi katastrofale resultater, og er ikke bare begrenset til positiv adferd selv om det er helt utilsiktet og uten at man er klar over det.

Fra dette så han muligheter til å skape forandringer der mennesker hadde kjørt seg fast. Det viser at vi alle har evnen til å være geniale i noe (konsekvent kunne gjenskape et resultat), og dermed kunne lære å overføre denne evnen til områder som var mer konstruktive for oss.

 

Han oppdaget også at når det krevde at vi fulgte en viss oppskrift / mønster for å få et visst resultat, skulle det kanskje ikke så mye endring til for å få et helt annet utfall? (Å feile i å gjøre noe perfekt er kanskje ikke like vanskelig?). Så kunne man ta den evnen, og all den tiden og energien som tidligere var gått med til et uønsket resultat, og i stedet benytte den på å skape det man egentlig ønsker.