Din rolle - Er du klar?

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

"The LP is all about you and your future, so you will have to do the most work, and be very determined"

 

- Phil Parker

Din rolle - er du klar?

 

Vær snill å les dette nøye FØR du kontakter oss. Det vil gjøre endringsprosessen for deg mye enklere, og sannsynligvis spare deg for både tid og penger.

 

Siden Lightning Process er et treningsprogram, og ingen terapi eller behandlingsform, vil resultatene være avhengige av egen innsats. Siden prosessens suksess er fullstendig avhengig av at du gjør de nødvendige endringene, er graden av motivasjon, innsatsvilje og åpenhet for prosessens metoder en avgjørende faktor for å få en rask og vedvarende endring. Vi kan derfor ikke garantere deg noen resultater. Er du villig til å se på dine egne "sannheter og overbevisninger" om din egen tilstand, helse og seg selv, og legge den analytiske kritikeren til side? Er du forberedt på å gjøre de endringene i både tankemønster og livssituasjon, som kreves for å få deg selv tilbake på sporet?

 

Vi registrerer at de som oppnår best resultat, er de som har et sterkt ønske om å skape store forandringer, og forstår hvor sterkt hjernen og kroppen påvirker hverandre. De har tro på at de kan skape disse resultatene, bare de har de redskapene og teknikkene som trengs. Og de er fullt bestemt på å gjøre det som trengs for å påvirke hjernen med denne treningen, til forandringen er blitt automatisk og den nye normalen i livet deres.

 

Vi instruerer deg på samme måte som alle andre som har funnet at denne tilnærmingen har vært nøkkelen for å komme seg videre i livet, men vi kan ikke forutse hvor mye du vil benytte deg av treningsprogrammet, det er helt og fullt ditt ansvar. Du må kunne motta instruksjoner, og følge dem slik de er angitt. Vi kan ikke "fikse" deg. Vi lærer deg metoden, slik at du blir mer uavhengig av andres veiledning for å kunne skape de endringene du ønsker, og leve det livet du ønsker. Da er DU tilbake i styringen, og bedre rustet til å ta de valgene som gjør deg bedre i stand til å nå dine mål.

 

For å få resultater, må du faktisk gjøre jobben! For LP er et verktøy for livet, og kan benyttes på mange av de utfordringene du støter på. Som med all annen trening må også denne vedlikeholdes for å ha varig effekt. Det er de som fortsetter å bruke teknikkene og øvelsene som får permanente resultater og endringer!

 

Som LP - instruktører er vi trenet opp til å gjenkjenne om søkerne er klare til å få maksimalt utbytte av et LP - kurs. For at det skal bli vellykket både for deg og de andre kursdeltagerne, er det helt essensielt at vi som instruktører gjør denne jobben best mulig, ved å kun ta inn de som er klare og motiverte for å delta. Dette finner vi ut av sammen, i inntakssamtalen før kurset. Hvis du er skeptisk, og bare har lyst til å delta for å se hvordan det går, eller bare ønsker å bevise for deg selv at heller ikke dette vil virke for deg, har du enda mye å sette deg inn i rundt hva dette går ut på før du søker.

 

Når det er sagt, er det selvfølgelig naturlig at deltakerne kan være litt usikre. Dette er helt rimelig, basert på at dette er noe helt nytt, og at de kanskje har opplevd skuffende resultater hittil. Det er lov å være usikker! Det som er avgjørende, er at du er åpen for nye muligheter, og bestemmer deg for å gå inn for fullt og lykkes, og dermed få maksimalt utbytte av prosessen.

Da er du klar til å gjennomføre LP - kurset for å lære deg teknikkene, og begynne å gjøre de endringene du ønsker i livet ditt!