Historikk

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

"If you want to get different results you need to do something differently"

 

- Phil Parker

Historikk

 

Prosessen bygger på nobelprisvinnerne Edelman og Kandel sine teorier rundt nevroplasisitet, dvs. hjernens evne til å omkoble seg selv: Hjernen gror og utvikler seg i respons til hvordan den blir brukt, og dette kan skje raskt og være omfattende. Desto mer en nervebane stimuleres, desto raskere og mer automatisk blir den. Og desto flere andre deler av hjernen kobles den opp imot (hjerneforbindelser). Hjernen kan trenes på lik linje med andre muskler; ved repetisjon og øvelse. Slike nervebaner vil da få størst innflytelse på helheten, og vil også være de som lettest og raskest trigges av flest mulig utløsere. Dette kan gi vedvarende opplevelser av så vel glede og ro, som tretthet eller smerte.

 

Treningsprogrammet ble designet som en tilnærming til å sette klienter i bedre stand til å ta styringen, få større innflytelse og flere valgmuligheter i forhold til sin egen tilstand og velvære. Innen medisinsk litteratur har det siden arbeidet til Selye i 1930 - årene vært skrevet om hvordan immunforsvaret kan undertrykkes ved en kronisk aktivering av den fysiologiske stress - responsen (fight or flight). Som nevnt er en av Lightning Process intensjoner å redusere denne, ved å snu om på den negative feedback-loopen, og erstatte denne med en tilsvarende aktivering av den motsatte delen av sentralnervesystemet (det parasympatiske).

 

LP tar utgangspunkt i mekanismene bak hvordan hjernen påvirker kroppen, og hvordan kroppens responser påvirker hjernen tilbake. Disse har stor innflytelse på både fysisk og psykisk velvære, på energinivå og livskvalitet. LP påvirker til fysiske forandringer i nevrologien din, ved at du aktiverer andre nervebaner. Noe som i sin tur endrer måten hjernen arbeider på og hvordan den fungerer, ved at den nå bevisst har fått nye instrukser. En endring i sinnstilstand gjør at hjernen din kan lage nye hjerneforbindelser.