Hva lærer du?

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

"There are two kinds of people: those who think they can and those who think they can´t, and they are both right"

 

- Henry Ford

Hva lærer du?

 

På kurset lærer du blant annet om:

- Bevisstgjøring av uhensiktsmessige tanke - og reaksjonsmønstre som kan gjøre at

kroppen havner i fastlåste og negative tilstander. Hvordan bryte og snu disse.

Hvordan erstatte dem, og etablere nye og mer konstruktive reaksjonsmåter ved hjelp av

hjernens evne til å endre seg og skape nye nevrologiske mønstre.

- Hvordan hjernen din oppfatter og innhenter informasjon, og hvordan du kan bruke hjernen

på en mer hensiktsmessig måte.

- Å legge merke til hvilke følelser og smertesignaler det kan være hensiktsmessig å lytte til.

- Sammenhengen mellom kropp og sinn; hvordan hjernen og kroppen kommuniserer og har

gjensidig innflytelse på hverandre.

- Metoder for hvordan du kan bruke denne forbindelsen til å påvirke deg selv, livskvaliteten

og energien din. Hvordan du praktiserer dette i hverdagen, og øver deg opp i å bruke dem

på egenhånd etter kurset for å skape stabile endringer.

- Kroppens Fysiske Beredskaps Respons (FBR), og hva som kan skje i kroppen og hjernen

om den er skrudd på over lang tid. Fysiske effekter som hormonene adrenalin og kortisol

kan gi.

Hvordan du oppdager / blir bevisst om de er skrudd på, og hvordan du kan dempe dem.

- Hvordan underbevisstheten i hjernen kan påvirkes av språket, ubevisste tankemønstre,

kroppsholdning, bevegelse og hva du sier til deg selv i ditt indre.

- Å skille mellom fakta og overbevisninger (det å stille spørsmål ved de vedtatte sannheter),

virkelighetsoppfatning, indre dialog og kommunikasjon med kroppsspråk.

- Psykonevroimmunologi; hjernens evne til å påvirke immunsystemet.

- Hvordan bli din egen beste coach; den beste utgaven av deg selv.

- Hvordan du kan endre sinnstilstand til et mer hensiktsmessig modus i henhold til situasjonen.

- Øvelser i å kjenne etter de gode følelsene, komme i kontakt med dem, og tillate seg selv å

kjenne PÅ dem og være i dem.

- Forskjellen på å være effektiv / travel, og det å være stresset.

- Nevrologi, nevroplastisitet og hjernens evne til å skape nye koblinger, og endre sin struktur

som et resultat av hvordan den blir brukt. De nervebanene som er oftest og nyligst brukt,

blir sterkest, raskest og får størst innflytelse på hjernefunksjonen samlet sett. Fordypning i

teorien bak å påvirke hjernens uhensiktsmessige mønstre, og det å lage nye og mer

konstruktive baner for å hjelpe kroppen inn i en tilstand der den igjen blir bedre i stand til

å balansere seg selv. Dvs; hvilke muligheter du har for å påvirke din egen tilstand.