The Lightning Process

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

"We are more influential in our health and lives then we could ever imagine"

 

- Phil Parker

The Lightning Process

 

LP sitt perspektiv er samlet å se på: hvordan kan vi få større innflytelse på våre liv, vår sunnhet og vår egen lykke? Kurset trener deg opp i å oppdage: hvor i livet / helsen / kroppen min er jeg kommet ut av balanse, og hva er den beste løsningen for meg? For hvem andre kjenner oss vel bedre enn oss selv!? Du har svarene, vi bare hjelper deg å komme dit.

 

Fokuset er på opplæring i hvordan du kan begynne å gjøre bedre valg i livet ditt, og på å hjelpe deg å oppdage hva som er viktig for deg og slik at du kan finne veier som bringer livet ditt framover ved at du bruker dine egne, indre ressurser. Teknikkene og redskapene du lærer gjør at du selv kan påvirke måten sinnet ditt, hjernen din og kroppen din fungerer sammen på. Ved å forandre på gamle og ubevisste tankemønstre, følelsesresponser og de reaksjonene disse automatisk vil gi deg, åpner du for både bedre sinnstilstander i deg selv, og lettere relasjoner til andre mennesker og det som livet ellers bringer med seg.

 

Det er en målrettet prosess, hvor fokuset er fra her og nå, og fremover. Det hjelper ikke å fortsette å analyserer problemene sine, hvis det er noe du allerede har gjort mye, og fremdeles står fast i dem. For et mer fremtidsrettet og løsningsorientert perspektiv, trenger vi å skifte fra et "hvorfor" modus, til et "hvordan" modus; hvordan vi kan bryte ut av fastlåste mønster som har hengt seg opp i oss. Fokuset skiftes fra det du vil bort i fra, over til det du vil bevege deg mot. Fra det du vil unngå, til hva du i stedet vil ha. Energien fokuseres over fra det som er vanskelig, til HVORDAN KOMMER VI OSS VIDERE?!

 

Den største forskjellen fra de fleste andre tilnærminger, er derfor at man på et Lightning Process - kurs nærmest ikke snakker om hverken problemer, symptomer eller historien fra fortiden. Og desto mer om hva vi kan gjøre med dem, og hvordan vi bedre kan håndtere de tingene som livet kaster i fanget på oss. Du trenes opp i å bli din egen coach, i stedet for å være avhengig av andre.

 

Personlig vekst og utvikling, samt forebygging mot stressbelastning er andre områder The Lightning Process kan være et nyttig redskap. I en hverdag fylt med utfordringer og krav, har de fleste noe å hente når det gjelder å gjøre mest mulig ut av alle livsfaser og situasjoner, og hente fram det beste i seg selv uansett hva livet måtte bringe. Et av de viktige elementene i LP er å lære oss hvordan vi kan forholde oss til oss selv på en annen måte. Med mer empati, forståelse og kjærlighet enn de fleste av oss gjør. Noen ganger er motstanderen i vårt eget hode større og sterkere enn motstanderne i den ytre verden. Vi kan bli våre egne verste fiender og kritikere. Hvis vi behandlet våre venner, slik vi behandler oss selv, ville vi da ha hatt noen?

Det er derfor viktig å merke seg forskjeller på "skyld" og innflytelse. Du er IKKE skyld i dine plager. Innflytelse betyr ikke at det er noe "galt" med deg og at det er din feil at det har blitt sånn, men du HAR påvirkningskraft på hva som skjer videre. Minn deg selv på at alle disse mønstrene ligger automatisert i UNDERBEVISSTHETEN, altså utenfor vår bevisste viten. Ingen gjør dette med vitende og vilje, og har derfor ingen skyld i at det har blitt sånn. Det er derfor vi må få disse mønstrene fram i BEVISSTHETEN, slik at vi igjen kan bli klar over det som skjer, og dermed får et VALG i hvorvidt vi ønsker å fortsette i samme retning eller skifte til et annet spor.

 

Denne muligheten til igjen å ha en valgmulighet, og å kunne influere på fortsettelsen, er en del av nøkkelen til å gjenfinne seg selv og kraften i oss.