Kursinnhold og priser LP

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

 

"Hvis det ikke er umulig

- da må det være mulig"

 

- Phil Parker

Kursinnhold.

 

Treningsprogrammet består av 3 deler. Siden LP er en egen filosofi, en ny måte å tenke på, er

DEL 1:

- å laste ned boken "En introduksjon til The Lightning Process" på www.lightningprocess.com under "Step 1 LP Home study", lytte til audioprogrammet og gjennomføre øvelsene i det. (Er også tilgjengelig via Kindle, og fås kjøpt i papirutgave hos Amazon o.l.) Dette er en viktig forberedelse for å få mest mulig utbytte av

DEL 2:

- selve kurset. Det går over tre påfølgende dager med en varighet på tilsammen ca.15 timer. På kurset lærer man praktiske steg for hvordan man setter teorien ut i praksis.

DEL 3:

- består av minst tre oppfølgingstimer, for å skape et mer stabilt og varig resultat.

 

Det vi vet om treningsprogram, er at de er kopierbare. De har en klar struktur, som når den følges vil gi et bestemt resultat. For å få samme resultat som andre som har lyktes med dette treningsprogrammet, er det derfor helt avgjørende at du følger alle stegene, og gjør dem i denne rekkefølgen.

 

Prosessen lærer oss å identifisere adferdsmessige og nevrologiske mønstre, og hjelper oss i å kunne tilegne oss en ny tilnærming til livet som vil gå automatisk og forandre livene våre.

 

Fokuset er på nuet og fremover. I forskjell til de fleste andre tilnærminger, snakker man derfor under selve kurset nærmest ikke om hverken problemer, symptomer eller historien fra fortiden. Hvordan skape forandring i det vi står fast i og komme videre, er viktigere enn hvilken betegnelse de forskjellige utfordringene våre har. Felles for dem er å finne veien ut.

 

Foruten å lære disse teknikkene, og få en teoretisk forståelse for hvordan og hvorfor de virker, er det viktig erfare hvordan dette brukes i praksis. Noen føler kanskje at de allerede er bevisst på, og vet nok om problemene sine, uten å ha funnet nøkkelen til hva de kan gjøre med dem for å få varig endring.

 

LP har 3 faser:

- Bevisstgjøring / oppdage at du er i grøfta. Du lærer deg hvordan du kan oppdage de

faktorene som har hindret deg i å komme dit du vil. og som kan ha påvirket livskvaliteten

din negativt. Dette inkluderer ubevisste, destruktive mønster som aktiverer de hjernebanene

som leder til begrensende tilstander i livet ditt. Dette er ofte automatiserte hovedmønstre,

samt triggere, språkmønstre, begrensende overbevisninger og forventninger. Videre lærer

du hvordan du kan stoppe og forandre disse mønstrene og heller påvirke nye hjernebaner

som leder mot økt vitalitet. Dette innbefatter enkle, fysiske øvelser som utgjør de praktiske

trinnene i LP.

- Anvende og samle nye erfaringer. Trening i bevisstgjøring og valg av mentale filtre, og hva

man redigerer for blant alle sanseinntrykk og informasjon vi daglig utsettes for.

Lære konkrete verktøy for å påvirke fastlåste tilstander.

- Automatisere. Nye tilstander blir normalen. Hvordan du kan unngå å falle tilbake i de gamle

mønstrene. Trene på å bruke teknikkene i andre sammenhenger, og å gjøre endringene

mer stabile og permanente.

 

 

Priser.

 

Kursavgift:

Pakkepris kr. 16 000. Ved inntak betales et depositum på halvparten av beløpet, det resterende betales senest 1 uke før kursstart. Dette er også siste avbestillingsfrist for å få refundert hele beløpet. Dette fordi det krever forberedelser og planlegging å ta inn andre deltagere som erstatning. Ved kansellering av avtalen senere enn 7 dager, påberegnes et avbestillingsgebyr på 25 % av prisen (kr. 4000).

 

I prisen inngår innledende samtale, 3 dagers kurs med kurshefte, audiobok med oppfriskinerg og repetisjon, en av Phil Parkers andre relaterte bøker i papirutgave til fordypning samt 3 timer oppfølging via skype / telefon. Avbestillingsfrist for disse er 24 timer.

 

Personlig oppfølging / coaching kan ved behov avtales utover kurspakken, med egen pris for kursdeltagere på kr. 450 pr. time (halv pris).