Hva er LP?

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

 

"Never forget you are more than you could ever imagine"

 

- Phil Parker

Hva er LP?

 

Et treningsprogram som gir deg muligheten til å lære deg hvordan du kan påvirke livskvaliteten din ved å bruke visse teknikker som er basert på hvordan hjernen og kroppen fungerer sammen. Treningsprogrammet involverer spesifikke trinn, ved hjelp av bevegelse, kroppsholdning og coaching.

 

Der trenes du opp i hvordan du kan bruke forbindelsen mellom sinnet og kroppen til å påvirke måten nervesystemet ditt virker på. Den beste metoden vi har funnet, er å nyttiggjøre seg de iboende ressursene sentralnervesystemet, og dets forbindelser med kroppen til å skape fysiologiske forandringer. Vi har alle disse nevrologiske forbindelsene. The Lightning Process gir opplæring i å finne måter å bruke dem så effektivt som mulig på.

 

Metoden tar også utgangspunkt i felt som fysiologi, nevrologi og immunologi.

Psykonevroimmunologi: sammenhengen mellom det som skjer i hjernen og immunforsvaret. Kan immunsystemet påvirke våre tanker og følelser? Og kan våre tanker og følelser påvirke immunsystemet? (Henrik Vogt - Hjernen er ikke alene).

Nevroplastisitet: hjernens evne til å forandre seg raskt når den blir brukt annerledes. Når en ny lærdom / kunnskap blir repetert gjentatte ganger, dannes det et nytt mønster av nerveceller i hjernen, som videre sender signaler ut i kroppen. Alt du gjentar mye, både på godt og vondt, blir automatisert ubevisst adferd; det samme som skjer når du lærer deg å sykle eller kjøre bil. I begynnelsen tenker du over hvordan du skal gjøre det, men etter hvert går det på "autopilot".

Også andre ting du tenker, sier eller gjør innlæres på omtrent samme måte, uavhengig av om det på sikt er noe som for deg og kroppen din er bra å bli værende i - eller ikke.

 

På kurset kan du lære teknikker til hvordan du kan påvirke måten hjernen, nervesystemet og kroppen kommuniserer og samarbeider på. Å gjøre mentale forandringer kan gi fysiske ringvirkninger. Hjernen danner ny nevrologi som kan skape fornyet energi og økt livskvalitet, og fremme de forandringene du ønsker å oppnå.