Hva NLP betyr

 

 

"Become able to make conscious decisions as to what state of mind you are in"

 

 

 

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

Hva NLP betyr

 

Siden hjernen er plastisk, dvs. foranderlig, vil det å tenke i nye baner bokstavelig talt danne nye nevrologiske baner mellom hjernen og kroppen. Dette kalles innenfor NLP for Programmering, mens N står for Nevrologisk og L står for Lingvistisk. Til sammen blir dette; hvordan du programmerer hjernen og sentralnervesystemet til å fungere og kommunisere mest mulig hensiktsmessig, via språket og ordene du benytter. Det gjelder på 3 nivå, bestående av underbevissthet, bevissthet og kroppsspråk:

1. Indre dialog. (Hva vi sier til oss selv. Tanker. Minner. Framtidsperspektiv og forventninger.)

2. Ytre dialog. (Hvordan vi kommuniserer. Språk. Ordvalg.)

3. Kroppsspråk. (Positur. Kroppsholdning. Bevegelsesmønster. Mimikk.

 

Siden hjernen er plastisk, kan den danne nye spor av nervebaner med det samme den lærer noen nye instruksjoner som er mer hensiktsmessige enn de forrige. De gamle kan da samtidig få muligheten til å gro igjen av seg selv, som gamle stier i skogen når gjør når de ikke lenger blir brukt. Hjernen kan lære raskt, og produserer stadig nye celler, uavhengig av alder. Den trenger bare å gis et annet oppdrag. For tenke gjør du uansett. Det du KAN påvirke, er HVA du tenker på. Ved mental trening og bevisst repetisjon blir nye tankebanene like automatiske og normale som de vi hadde før. Ved øvelse blir de nye reaksjonsmønstrene lagret i underbevisstheten, som nevrologiske snarveier mot målet vi ønsker. I en slik sinnstilstand er det lite som kan stoppe deg i å skape det du vil ha.

 

"NLP (Neuro-Linguistic Programming) is an extremely effective way of making lasting rapid change in your life. It is interested in how to make change as simple as possible, focusing on HOW the PRESENT & the FUTURE can be different rather than spending too much time asking WHY we have issues and dragging up the PAST, so it makes change an intriguing and often fun process.

 

* Neuro – the way our brains and minds work

* Linguistic – the way language affects the way our brains and minds work

* Programming – how our brain often seems to be working, sometimes against us, in very automated ways

 

- Phil Parker