Veiledning

"What if... you chose to be your best "you" independent of what is going on around you?

 

- Phil Parker

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

VEILEDNING

 

"Å jobbe som NLP - Instruktør består blant annet i å hjelpe mennesker i å skape de forandringene de ønsker i livet sitt, ved å trene dem opp i teknikker som gjør dem i stand til å selv forandre tankesett og trossystemer, og dermed selv sette seg i en sinnstilstand best mulig egnet til å oppnå de resultatene de ønsker. Man viser dem hvordan de får større klarhet i hva de egentlig vil og ønsker, hva de allerede er gode på, og hva de trenger å videreutvikle eller gjøre som neste steg hvis de står fast. Det går ut på å lære andre hvordan de selv gjennom bevisstgjøring kan oppdage og anvende de ressursene og evnene de har, for å kommer videre mot målene eller drømmen. Sammen kartlegger vi styrkene, potensialene, utviklingsbehov og motivasjonsfaktorer, og øver på hvordan man kan anvende disse på en hensiktsmessig måte. Ved å lære slike redskaper for hvordan de bevisst kan anvende sinnet og hjernen, får de større innflytelse til å påvirke indre faktorer som stressnivå og selvtillit. Dette påvirker i sin tur både energioverskudd, helsetilstand og handlekraft i den ytre verden. Ved å få større komfortsone og et annet perspektiv, kan man oppdage muligheter og løsninger som før lå utenfor den horisonten man tidligere kjente. Da er de allerede et stort skritt nærmere det livet de ønsker å leve".

 

Veiledning kan anvendes for å lykkes bedre innen så vel jobb- og karriereutvikling som innen helse, idrett og forretningsliv. Retningen NLP kombinerer mental trening med ny språkvitenskap. Kunnskap satt sammen på en ny måte gir et nytt og helt annerledes resultat; "For å få en FORANDRING, må du gjøre NOE annerledes!"

Metoden tar utgangspunkt i at vi alle har de ressurser som skal til for å nå våre mål, og hjelper oss til å koble oss på de riktige ressursene egnet for de ulike situasjonene. Gjennom spørsmål som for de fleste kan oppleves som annerledes, trener vi oss opp til å se ting på en annen måte. Nye tanker åpner for nye perspektiv, som hjelper oss til å formulere mål og bli bevisst eventuelle selvpålagte begrensninger, få større klarhet i hva vi ønsker/trenger, og hva vi allerede kan. Fokus er på det vi vil og hvordan vi skal oppnå det, ved å utforme realistiske mål og delmål.

Hjernen og kroppen kommuniserer konstant med hverandre, og dette kan vi trene oss opp i å ha større positiv innflytelse på. Underbevisstheten går ofte på autopilot rundt gamle, foreldede reaksjonsmønster, og hvis vi henger oss opp i tanker som har sitt opphav i foreldede og feilaktige forestillinger om oss selv og verden, kan det være vanskelig å finne mer objektive og realistiske løsningsmuligheter. Et mønster er prosessen du ubevisst gjennomgår når du reagerer i en situasjon ,og som så i sin tur resulterer i hvordan du tilnærmer deg alle slags ulike livssituasjoner. F.eks .vil ting som om du anspenner kroppen din og overbelaster deg i ulike situasjoner, eller hvordan du forholder deg til andre i dine nære relasjoner være avhenger av hvilke erfaringer, forventninger og informasjoner hjernen din kobles opp mot. Dette vil så i sin tur resulterer i hvordan du opplever og tolker situasjonen før du responderer på den både praktisk og følelsesmessig. Dette kan vi med ulike teknikker som bevisstgjøring og virkelighetstesting snu om på, og forandre til det bedre. Nye baner dannes bokstavelig talt i nevrologien vår, og disse forsterker vi ytterligere ved at vi øver inn større samsvar mellom den indre dialogen (tanker, og det vi sier til oss selv), den ytre dialogen (språk, ordvalg, og det vi forteller til andre), og kroppsspråket vårt. Slik omsettes ord til handling - teori blir til praksis.

Når du blir klar over mønstrene dine, vil du få større valgfrihet, og befinne deg i en posisjon til å lære å gjøre ting på en annen måte. En væremåte som er mer i tråd med det du ønsker å oppnå, den du ønsker å være, og innerst inne er; deg selv.