Phil Parker Peak Performance

Det er en unik tilnærming til hvordan du kan lære deg å påvirke både jobben og privatlivet ditt til det beste.

P4 er ulikt noe kurs eller treningsprogram du har deltatt på tidligere. P4 handler om å utvinne essensen av din suksess. Ved å benytte den seneste utviklingen innenfor mental trening, får du et unikt sett med verktøy og metoder for å få suksessen til å vokse og spre seg gjennom organisasjonen. Det innebærer også en mulighet til å ta en statusoppdatering, og beslutte hvor du ønsker å gjøre forandringer og hva du trenger å jobbe videre med.

Hva treningen omhandler:

- Utforsker hvor og hvorfor du ikke oppnår toppresultater på visse områder

 

- Forskjellen på topputøvere og de som presterer middels

 

- Nevroplastisitet (hvordan hjernen lærer), og hvordan du bruker den til din fordel

 

- Å utfordre og forandre overbevisninger som reduserer prestasjonene

 

- P4 redskaper til å skape varige forandringer

Fordeler; individuelle redskaper til:

- Eksepsjonell selvledelse i vanskelige situasjoner

 

- Bedre arbeidsrelasjoner

 

-  Å få kontakt med motivasjon og topp prestasjonsevne etter egen vilje

 

- Å øke selvtilliten

 

- Å øke energien sin

 

Fordeler; til bedriften inkluderer:

- De ansatte vil kunne bruke effektiv selvledelse konsekvent

 

- Større produktivitet

 

- Økt livskvalitet og velvære

 

- Kreativitet og bidrag fra de ansatte

 

- Sterkere fokus og prinsippfasthet

 

- Forbedrede evner

 

- Forsterket lederskap og / eller gruppedynamikk og praksis

 

Utbrenthet

En trussel for mange yrkesprofesjonelle er utbrenthet på grunn av presset de jobber og lever under.

På P4 utforsker vi hvordan kroppens naturlige reaksjon på stress, også kjent som flight or fight responsen, kan ha stor effekt også på dine prestasjoner, og hvordan du kan håndtere dette.

 

Vårt unike P4 verktøy vil gi deg et konkurransefortrinn - men for å mestre verktøyene trenger du å trene. Derfor trenger du helt fra starten av å være klar på om du er forberedt og villig til å gi metoden den tid og arbeid som behøves for at du skal få de resultatene du ønsker.

 

Vår erfaring tilsier at den beste måten å forberede deg på er å lese gjennom websiden www.p4training.com, samt å diskutere dine ønsker med en fra vårt team. I denne samtalen vil de  presentere seg selv, diskutere din søknad og svare på de spørsmål du evt. måtte ha. Gjennom denne samtalen vil vi vurdere om dette treningsprogrammet er rett for deg på nåværende tidspunkt, og gi deg den coaching du evt. trenger for å bli klar for kurset.

Kurset holdes som regel i små grupper, og varer over to påfølgende halvdagssamlinger. Kurset består foruten selve P4 treningen med en trener fra Phil Parkers Team i Norge av:

- Vurdering og veiledning i forkant

- To påfølgende halvdags treninger

- Kursmateriell, CD/audioprogram og to oppfølgingssamtaler

- Ekstra oppfølgingstimer og coaching er mulig for ekstra kostnad dersom ønsket

- Betalingen er påkrevd før du går i gang med kurset

- Dersom du blir sponset, bekrefter vi din påmelding og plass på treningen med ditt firma

 

Vennligst merk: dette er den eneste informasjonen som vil bli delt med ditt firma uten ekstra skriftlig samtykke.

"You can only get what you truly wish for if you are walking your talk, being congruent and authentic"

- Phil Parker

Betalingsvilkår:

Kursavgiften avhenger bla. av lokalisering og antall deltagere, og avklares med den enkelte instruktør (mine satser finner du under "Kursinnhold og priser". Innbetalt avgift kan den ikke refunderes hvis avbestilling skjer senere enn en uke før kursstart. Det er en liten treningsgruppe med begrensede plasser; hvis du tas opp til kurset, for så å avbestille, vil ingen andre kunne fylle den plassen når kurset starter. Hvis du avbestiller på kort varsel og vi allikevel kan gi plassen din til noen andre vil kursavgiften din tilbakebetales. Vi forbeholder oss retten til å avbryte treningen din dersom vi føler at din videre deltakelse vil være uheldig enten for deg eller andre deltakere på kurset. Kursavgiften vil ikke bli tilbakebetalt under slike forhold.

 

Avlysning av seminarer:

Av og til vil uforutsette forhold gjøre det nødvendig for meg å avlyse et kurs, og dermed forbeholder vi oss retten til å avlyse seminarer hvis det er nødvendig. Under slike forhold vil du få varsel så lang tid i forveien som mulig, og du vil enten få tilbakebetalt hele seminaravgiften, eller hvis du ber om det, kan treningen bli flyttet til en alternativ dato. Hverken instruktøren eller the Phil Parker Group kan holdes ansvarlig for noe tap utover refusjon av seminaravgiften ved avlysning av seminarer som beskrevet i avsnittet foran.

 

Eiendomsrettigheter:

Alle dokumenter som du mottar som en del av treningen, er Phil Parkers åndsverk og kan ikke reproduseres, selges eller distribueres på noen måte.

 

Merknad om opphavsrett:

formålet med P4 er å bruke den til å løse ditt/dine personlige problem(er). Deltakelse på dette kurset gir deg ikke på noen måte rett til å reprodusere eller trene andre i disse teknikkene eller materialet (inkludert grafiske bilder, tekst, lyd eller visuell presentasjon) som blir demonstrert eller gitt.

 

Datavernpolicy Phil Parker Training Ltd:

Medlemmer av P4 teamet er registrert hos Datatilsynet, og all informasjon oppbevares i samsvar med datavernloven

"It's only when we achieve the impossible that we realize we were misinformed"

- Phil Parker

Info og Pris

Lær redskapene som gjør det lettere å yte sitt beste og oppnå topprestasjoner

innen såvell næringsliv, ledelse, idrett og arbeidsliv.

- Dette inkluderer evt. coaching

 

- Vurdering og veiledning i forkant

 

- To påfølgende halvdags treninger

 

- Kursmateriell og audioprogram

 

- Oppfølgingssamtaler

 

PRIS: 10 000,- pr. deltaker

(Kursavgiften for å delta på P4 treningen er hos meg 10.000,- pr. deltaker.

En til en seminarer er mulig til en pris av kr.15.000)

 

- Ekstra oppfølgingstimer og coaching er om ønsket mulig

 

PRIS: ekstra kosnad på 450,- pr. time (halv pris) for tidligere kursdeltagere

Last ned Søknadsskjema

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

SPØRSMÅL

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

"Being in the present moment is probably the most important thing we can do"

- Phil Parker

Lightning Process instruktør, kursholder, konsulent, mental trener og veileder - Ann Osmundsen

 

Tilhører utøverorganisasjon NFLP.

Reg. Homøopraktiker i NLH.

Email: annschifte@yahoo.no| Telf: +47 980 62 029 | Org. nr: 981739132

Designet av: The Conversion Artists