Stressbegrepet utvidet

"Being in the present moment is probably the most important thing we can do"

- Phil Parker

Ann Osmundsen

Kursholder, konsulent, mental trener, bevegelsesinstruktør, veileder.

Licensed Practitioner of The Phil Parker Lightning Process.

Business Trainer, Lead Trainer in Phil Parker Peak Performance.

Master Practitioner in Clinical NLP. Course Instructor.

Tilhører utøverorganisasjon NFLP. Reg. Homøopraktiker i NLH.

Org. nr. 981 739 132

Kroppens stressrespons.

 

LP fokuserer blant annet på kroppens stress - respons. På kurset vil du lære om denne, hvordan den kan skape både fysiske og psykiske ubalanser i kroppen, og hvordan du ved bruk av LP kan påvirke den positivt slik at balansen gjenopprettes.

Når kroppen opplever noe som truende, definerer den dette som stress. Stress innbefatter altså mye mer enn "tidsklemma" eller at "det sitter bare i hodet" i form av emosjonelt stress. Det kan være en ulykke, skade, et virus eller en bakterie, en infeksjon eller inflammasjon, dårlig søvn over tid, for mye å gjøre, trøbbel i privatlivet, økonomiske problemer, usikkerhet rundt fremtiden, et følelsesmessig sjokk, e.l. Det iverksettes da en fysisk respons som produserer en rekker hormoner med massiv innflytelse på både kroppen og sentralnervesystemet.

 

Dette kalles ofte "fight - flight", eller kroppens "fysiologiske - stress - respons". Innen LP velger vi å kalle dette kroppens "fysiologiske - beredskaps - respons", nettopp fordi ordet "stress" er blitt assosiert mest til mentalt, følelsesmessig eller tidsmessig stress - noe som på langt nær er dekkende for alle de fysiske faktorene som på lik linje aktiverer denne reaksjonen. Kroppen reagerer på nøyaktig samme måte uansett om trusselen er av fysisk eller psykisk art. Den prøver å bekjempe trusselen med en fysisk reaksjon. Den har altså samme fysiske respons på mentale stressfaktorer, tanker og følelser - som den har om den møte en tiger. For å kunne slåss mot, eller flykte fra dette som plager den, sender den masse av vår samlede energi ut i musklene i kampen for å overleve. Sendebudene ut i kroppen er stresshormoner som feks. adrenalin og kortisol. Lillehjernens reflekstenkning overtar, mens vår rasjonelle hovedhjerne settes litt på vent (den har ansvaret for bla. konsentrasjon, hukommelse, klartenkthet, osv.) Dette fungerte flott så lenge vi bodde i huler og utfordringen bestod i å møte et rovdyr, og det eneste fokuset var overlevelse. Hva med i vår tid, når utfordringen kanskje heller er en sjef som over tid behandlet oss urettmessig? Eller et samliv som ikke fungerer...eller konflikter innad i familien og vennekretsen....eller en dårlig helsetilstand som vi ikke kommer oss ut av... eller en framtid som ble stadig mørkere på grunn av dette, med tap av jobb og sikker økonomi som mulige konsekvenser av dette....?!

Så hva skjer i kroppen når "trusselen" ikke kan bekjempes fysisk med flukt eller kamp, og ikke er over på et par minutter? (Hvor lang tid tror du det ville tatt hvis du møtte en tiger, før du enten hadde bekjempet den, flyktet unna, eller blitt spist...?)

 

Hvis denne aktiveringen av "stress - responsen" blir stående PÅ over tid, kan muskler og ledd bli temmelig vonde, betente og utmattede av å være i konstant beredskap. Det kan naturlig nok også tappe deg for energi.

I møte med en tiger, bør du minst av alt sove eller hvile, så denne evnen settes på vent. Det samme gjør flere av kroppens andre funksjoner. Du trenger jo ikke fordøye middagen akkurat mens du slåss med tigeren, det kan du ikke prioritere de sekundene kampen pågår. Så fordøyelsessystemet settes på lavbluss, noe som over tid kan medføre forstyrret fordøyelse. Du kan heller ikke bruke energi på feks. bakteriene i halsen akkurat da, det sørger kroppen for etter at du har kommet deg ut av situasjonen (eller blitt spist!?). Men hva hvis "kampen" vedvarer, hvilke konsekvenser kan det gi over tid? Kroppen tåler å sette det på vent en kort stund, men hvordan få formen tilbake med et langvarig nedpriotitert immunforsvar? Når ressursene over lengre tid har hengt seg opp i denne aktiveringsfasen, slår kanskje ikke den naturlige reparasjons - og restitusjonsfasen like sterkt inn. Kroppens beredskapsrespons, som i utgangspunktet var en livsviktig overlevelses - strategi, kan da gå over til å bli et energisluk. En "hang - up" i sentralnervesystemets sympatiske del, som også kan gi en generell overfølsomhet i hele systemet, slik at selv små påkjenninger kan skape en kraftig reaksjon.

 

Heldigvis er dette en respons hjernen er blitt opplært til etter lengre tids belastning. Og alt som er innlært, kan avlæres, og erstattes med noe nytt og mere konstruktivt ved å bryte disse mønstrene og bevisst gi hjernen et annet oppdrag. Når den parasympatiske delen av sentralnervesystemet igjen kan ta over, slås de selvregulerende mekanismene på igjen, og kroppen gjør opprydningsarbeidet helt av seg selv igjen, akkurat slik den var skapt til å gjøre. Mer om hvordan nervesystemet henger seg opp, og kroppen kommer inn i et "hakk i plata", kan du lese om under Dr. Vegard Bruun Wyller på Rikshospitalet sin artikkel om "sustained arousal".

 

HVORDAN du kan påvirke denne beredskapsresponsen, tar det altså tre dager å trene deg opp i på kurset. The Lightning Process bygger broen mellom denne kunnskapen, og hvordan du faktisk kan gjøre dette i praksis! Ved å lære deg å oppdager når dette skjer, og hvordan du kan påvirke denne fysiske prosessen i kroppen gjennom enkle men effektive øvelser for å roe ned hele systemet igjen. Da kan kroppen gjenvinne energien, slik at den atter en gang helt naturlig kan balansere og restituere seg selv.